Zibb Stats

En güncel istatistikler

zibb
Analize git
zibb

Zibb Stats - bu Zibb sisteminin finans analizi

Biz Zibb sisteminin Web sitelerin tüm finans ve analitik verilerini topluyoruz ve gösteriyoruz. Zibb sisteminin doğru finansal göstergeleri açıktır:
Hükümetin her seviyesinde gelir kriterleri
Finansal bölümün üretim sürecinin uygulanması
Zibb sisteminin gelir dağılımı ve kullanımı
Zamanında ki analizin maksimum sonuçlar

Zibb Stats gözlem yöntemleri

Tüm kontrol mekanizmaların finans süreçlerinin istatistik izlenmesi. Finans sektöründe güvenilir doğru ve eksiksiz olması gereken bilgileri işleme tekniğini dikkate alan Zibb çalışma sistemi bir program ve plandır.
zibb

Zibb sisteminin finans araçlarının özeti

İstatiksel finansal özetine web sitesi kaynakları girer:
Birincil finansal göstergeler birleşir ve istatistik bütünlük meydana gelir.
zibb

Kârlık ve maliyet analizi

Özet, analitik tabloları gruplandırmaya ve şekillendirmeye izin verir. Zibb Sistemin analizi finans sektörü bir bütün olarak gruplar ve kar türüne göre sunulur.

Zibb Stats teknik sonuç

Orta indeks seçim yöntemi, dinamik metodu, korelasyon analizi ve korelasyon kaydedilmiş analizi, tüm Zibb sistemin finans sonucu kontrol ediyoruz . Tüm bu süreçlere finansal izleme uyguluyoruz .
zibb
zibb

Kullanıcı için fırsatlar

Tüm kullanıcılarımız gelirlerin oluştuğu sistemin tam finansal göstergeleri online olarak görür. Zibb sisteminin finans açıklığının önemli kriteri ve müşterilerimiz için olmazsa olmazı finans tecrübesi.